แก้ไข Windows Server Update แล้ว boot ไม่ขึ้นใน VMware ESXi

ปัญหานี้เกิดขึ้นใน Windows Server 2019, 2022 หลังจากติดตั้ง patch update KB5022842 ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2023 มันทำให้เครื่อง VM ที่เคยตั้งค่า secure boot สำหรับป้องกัน software อันตรายจากการโหลดเพื่อเริ่มต้นระบบ ไม่สามารถทำงานได้

โดยหลังจากที่ update patch แล้ว reboot เครื่อง อาการคือ ค้างอยู่ที่หน้าจอ BIOS เหมือนไม่เห็น drive

เมื่อลองกด Boot normally ก็จะขึ้น ดังภาพ

เมื่อลองเข้าไป boot ผ่าน CDROM ลอง set boot option เพื่อจะ repair (เนื่องจากคิดว่ามัน update ไม่สำเร็จ) ก็จะเจอข้อความว่า “Windows Boot Manager… Security Violation”

ให้ดำเนินการปิด VM นั้น แล้ว Edit VM Options ในส่วนของ Boot Options > Secure Boot ให้ [ / ] เอาเครื่องหมายถูกออก ดังภาพ

จากนั้นกด OK แล้วลอง Boot ใหม่อีกครั้ง ก็จะสามารถใช้งานได้

ลิงค์อ้างอิง: https://petri.com/vmware-esxi-update-fix-secure-boost-windows-server-2022-vms/