Month: January 2018

บันทึก batch บ้าน ๆ จับวันคู่-คี่ เพื่อ restore จาก external backup 2 ตัว

ปูมหลังของการทดลองนี้ เกิดจากผมมี External Backup อยู่ 2 ที่ ซึ่งมันจะเก็บไฟล์สลับวันกัน ซึ่งในทางทฤษฏีแล้ว ต้องการให้มันเก็บแบบวันคู่ วันคี่ แต่ด้วยการตั้ง task schedule นั้น เราจะ Run ให้มันสลับกันเก็บคนละวัน แปลว่า มันก็ใช้วันคู่/วันคี่ ไม่ได้ เพราะเดือนไหนมี 31 วัน แปลว่า Backup ตัวนั้นต้องเก็บวันที่ 31 และเริ่มต้นอีกที วันที่ 2 ซึ่งข้อมูลตรงนี้ผมเพิ่งมาคิดได้ทีหลังจากการทดลองสร้าง batch แล้ว ซึ่งถ้าใช้งานจริง คงต้องปรับให้มันสลับกันวันเว้นวันแทน โดยใช้เงื่อนไขที่เป็น day of year แทน ซึ่งมาดูวิธีการที่ผมทำไว้ทีและ และสรุปปัญหาและอุปสรรค Batch เงื่อนไขวันคู่-วันคี่ ตั้งค่าวัน YYYYMMDD เช่นวันนี้ คือ 20180124 จากนั้น %2 เพื่อหาเศษ ถ้ามันมีเศษแสดงว่าหารไม่ลงตัว สรุปได้เลยว่าเป็นวันคี่ […]