The Human Rights Equality but Justice or Not

วันนี้ตอนเที่ยงๆ?ขับรถไปตามถนนสายเอเซียขาเข้ากรุงเทพ ได้เห็นชายคนหนึ่ง รูปร่างไม่สูง ผิวดำคล้ำ เนื้อตัวมอมแมม เสื้อผ้าขาดหลุดรุ่ย เดินไปตามถนนผมเองก็อดสงสัยไม่ได้ว่าเขาจะเดินไปไหน ไปทำไม