ฝากคำคม

คำชม

มันช่าง

เปรี้ยว

สำหรับผม

แต่

คำติคมๆ

ถึงมันจะ

ขม

แต่ก็อม

รสหวาน