Month: December 2010

ภาษา html มี tag สำหรับทำตัวอักษรลอยด้วยละ

วันนี้ก็เพิ่งรู้ว่า html เขามี tag <sub> แล้วก็ <sup> ด้วยละ สำหรับบางท่านที่อยากจะพิมพ์ตัวอักษรลอย หรือพิมพ์วันที่ แบบนี้ครับ Dec, 1th 2010 เป็นการใช้ tag <sup> ซึ่งก็มาจากคำเต็มๆว่า “superscipt” นั่นเอง และสำหรับ tag <sub> ก็มาจากคำว่า “subscript” ครับผม การใช้งานก็เหมือนกันคือ อยากให้ข้อความไหน “ลอย หรือ เยื้องลง” ก็ใส่ข้อความไปตามตัวอย่างนี้ได้เลย ทดสอบตัว<sub>เยื้องลง</sub> ผลที่ได้คือ ทดสอบตัวเยื้องลง ทดสอบตัว<sup>ลอย</sup> ผลที่ได้คือ ทดสอบตัวลอย