การทำ Sitemap สำหรับ Google

เมื่อก่อนก็ไม่รู้ว่า sitemap มันมีอยู่ 2 แบบ แบบแรกจะเป็น Sitemap ที่เรารู้จักกันดี นั่นก็คือ sitemap ที่เป็นแผนผังเว็บไซต์ สำหรับผู้ใช้งาน ได้มองเห็นภาพรวมของเว็บ ซึ่งใน sitemap แบบนี้ก็จะมีลิงค์เชื่อมโยงไปยังทุกๆหน้า ของเว็บไซต์ ซึ่งเป็นเหมือนสารบัญเว็บนี่เอง
ส่วน sitemap อีกแบบหนึ่งก็จะเป็นไฟล์ XML สร้างขึ้นเพื่อให้ Bot ของ Search Engine อาทิ Google, Yahoo, Bing ,Ask เข้ามาเก็บข้อมูลในเว็บไซต์ของเรา ตามที่เราสร้างไว้ใน sitemap XML นั้น ซึ่งสิ่งที่ต่างกันกับ Sitemap แบบนี้ก็คือ มันไม่ใช่สารบัญ ที่สามารถอ่านได้ และแยกประเภทได้ แต่มันจะรวมลิงค์ทั้งหมดของเว็บไซต์ ไว้เป็นกระบิตเดียวกัน แต่ Bot เองจะทราบความสำคัญ หรือ ลำดับของหน้าได้จาก Priority ที่เรากำหนดไว้ ก็จะมีตั้งแต่ 1.0 ไปจนถึง 0.1 เรียงลำดับความสำคัญจากมาก ไปหาน้อย

ตามตัวอย่างนี้ครับ

 
  http://dvision.in.th/ 
  2010-07-29T09:07:00+00:00 
  daily 
  1.00 
 
 
  http://dvision.in.th/domain-register.html 
  2010-07-29T09:07:00+00:00 
  daily 
  0.80 

สามารถอ่านเพิ่มเติมได้จากที่นี่ครับ http://dvision.in.th/what-to-know/xml-sitemap.html