ดีใจได้ page rank

หลังจากที่เปิดตัวมาตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 52 หลังจากนั้นก็เฝ้ารอเมื่อไหร่ google จะเข้ามาเจ๊อะเว็บนี้ซักที ก็ประมาณ 72 ชม google ก็เข้ามาเก็บข้อมูลแล้ว หลังจากนั่นก็ ดำเนินการสร้าง PR [pagerank] ต่อไป ซึ่งเว็บ ม.เหม่ง ได้ PR 0 ในวันที่ 18 มีนาคม ก็ใช้เวลาประมาณ 2 อาทิตย์ ทั้งนี้ไม่ทราบแน่ชัดว่า นี่เร็วหรือช้า กว่าจะได้ PR แต่ัยังไรก็ดี เมื่อได้แล้วก็จะพยายามสร้าง PR ให้สูงกว่านี้ ให้ได้ซัก 4 ก็ดีแล้วครับ